Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Một số cách khắc phục sự cố ở khóa cửa tay gạt

Một số cách khắc phục sự cố ở khóa cửa tay gạt

Khóa cửa tay gạt bị sự cố thì làm sao để khắc phục được sự cố sau đây khóa hoàng yến sẽ đưa ra cho bạn một số cách khắc phục sự cố ở khóa cửa tat gạt.
Một số cách khắc phục sự cố ở khóa cửa tay gạt
 Trong quá trình sử dụng khóa cửa tay gạt, chúng ta thường gặp một số sự cố, sau đây là một số cách giúp chúng ta xử lí, khắc phục nhanh nhất.
-  Chìa nào cũng mở được: Chúng ta sắp bi lại và làm vệ sinh ổ bi
-  Xỏ chìa vào không hết:  Làm vệ sinh xi lanh, thay cam và nắn chìa hoặc đổi mới
-  Không xoay ruột chìa được ( khi cửa đang đóng ): Chúng ta thay chìa, làm vệ sinh PU, nắn chốt thẳng lại và sửa cửa
-  Không xoay ruột chìa được ( khi cửa đang mở ): Nắn chốt khóa lại, thay cam và nắn càng lừa lại
-  Khi khóa lại không rút chìa được: Ta thay phe dày hơn, đảo chiều cam lại
- Vặn ruột chìa bị nặng hoặc bị cứng:  Chúng ta dũa mòn cục cam cho láng, vệ sinh chốt khóa, sửa cửa
- Gạt tay khóa cửa xuống bị nặng không trả về vị trí cũ: Mở các lỗ lớn ra, cắt bớt cốt khóa
-  Gạt tay khóa xuống thả tay khóa ra, chốt gió bị kẹt: Nắn và làm vệ sinh chốt gió, ráp thanh định vị chốt gió lại
-  Ép cửa vào mới khóa được: Sửa lại lỗ khóa trên khung bao
-  Xoay chìa, núm xoay hoặc ruột chìa xoay nhưng không mở khóa được: Sửa lại lỗ khóa tại khung bao, thay roto mới
-  Gạt tay khóa xuống nhưng không kéo chốt gió vào được: Thay càng kéo chốt gió, sửa cửa lại
-  Dùng chìa vặn ngược cho chốt gió chạy vào không được: Nắn thanh chuyền lại
-  Chốt khóa chạy ra, vô không hết hoặc kẹt cứng: Nắn càng lừa lại
-  Khóa bị tê liệt hòan tòan:  Sửa lại cửa
- Chốt khóa chạy ra, vô lúc nặng lúc nhẹ: Tán trục cố định lại, mở rộng lỗ thân khóa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét